'Brexit' a dyfodol Cymru

100 Diwrnod ers Brexit - Y DG yn y Tywyllwch

100 diwrnod ers y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi lansio ymosodiad ffyrnig ar bleidiau San Steffan am eu hymateb ‘blêr, anghyfrifol a thwyllodrus’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru heb lais yn y trafodaethau Brexit wrth i Weinidog yr Alban deithio i Whitehall

Mae Aelod Seneddol leoll a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Jonathan Edwards AS, heddiw wedi cyhuddo’r Prif Weinidog Carwyn Jones o ‘gondemnio Cymru i amherthnasedd’ drwy fethu a chreu rôl Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru i gynrychioli anghenion y genedl yn y trafodaethau sydd ar droed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Brexit - mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed - Jonathan

Yn dilyn canlyniad y refferendwm mae’r effaith ar ddyfodol yr Undeb wedi bod ymhlith y prif ystyriaethau. Gyda’r Alban a Gogledd Iwerddon yn pleidleisio i aros, ymddengys yn anochel y bydd nawr ail refferendwm ar annibyniaeth i’r Alban gyda chanlyniad ‘Ie’ y tro hwn. Yn yr un modd, gyda phleidlais aros yng Ngogledd Iwerddon, mae’r posibilrwydd o Iwerddon unedig yn fwy real nag erioed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfweliad Jonathan gyda 'RT International'

Gwyliwch cyfweliad Jonathan yn siarad am refferendwm yr UE gyda RT International.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam - Cynllun Marshall i ail-godi economi Cymru

Yn dilyn y penderfyniad i adael yr UE, mae ar Gymru angen Cynllun Marshall i ail-godi economi Cymru, dywedodd Gweinidog Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan - Fy meddyliau cychwynnol

Mae Jonathan Edwards AS yn amlinellu yn y Carmarthen Journal ei feddyliau cychwynnol ar ganlyniad refferendwm yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd