'Brexit' a dyfodol Cymru

Jonathan yn ymateb i’r bleidlais olaf ar Fesur Erthygl 50

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i’r bleidlais yn Nhy’r Cyffredin i wrthod gwelliannau Ty’r Arglwyddi ar Fesur Erthygl 50.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn ymateb i’r bleidlais ar Erthygl 50

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i basio trydydd darlleniad Mesur Erthygl 50 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwelliant Plaid yn gorfodi consesiwn gan y Pwyllgor ar y Farchnad Sengl

Mae adroddiad Pwyllgor Dethol Brexit wedi galw ar y Prif Weinidog i egluro safbwynt Llywodraeth y DG ar barhau yn aelod o’r farchnad sengl a’r undeb tollau cyn tanio Erthygl 50, diolch i welliant gan AS Cymru ar y pwyllgor, Jonathan Edwards o Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i ‘gynllun’ Brexit amlinellu safbwynt y DG ar y farchnad sengl

Mae Plaid Cymru wedi gosod allan eu galwadau am ‘gynllun’ Brexit arfaethedig Llywodraeth y DG, gan fynnu eu bod yn datgan yn glir y llwybr tebygol ar bolisi masnachu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Anghyfrifol i roi cefnogaeth ddiamod i gynllun anghyhoeddedig y Llywodraeth

AS Jonathan Edwards yn ystyried y bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin i roi siec benagored i Lywodraeth y DU ar gyfer ei cynllun Brexit anghyhoeddedig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn herio'r Ganghellor ar cyllid rhanbarthol

Ar ddiwrnod Daganiad y Hyfref, roedd Jonathan Edwards AS yn herio'r Ganghellor ar cyllid rhanbarthol.  Gwyliwch neu darllen ei gyfraniad yma.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Blaid yn lansio ymgyrch Brexit i 'gael yr atebion mae Cymru yn haeddu'

Am y tro cyntaf, bydd Plaid Cymru yn lansio ymgyrch draws-seneddol heddiw gan alw llywodraethau Cymru a San Steffan i gyfrif ynghylch eu safbwynbt ar Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar farniad yr Uchel Lys ar Erthygl 50

Mae Plaid Cymru yn croesawu dyfarniad yr Uchel Lys fod yn rhaid i Lywodraeth y DG gael caniatâd y Senedd cyn rhoi cychwyn ar Erthygl 50, a dechrau’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn ymuno a Sunday Politics i drafod Brexit

Roedd Jonathan Edwards AS ar y Sunday Politics heddiw yn trafod ei apwyntiad i Bwyllgor Dethol Brexit San Steffan.  Gwyliwch y cyfweliad yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan i eistedd ar Bwyllgor Brexit dylanwadol Tŷ'r Cyffredin

Mae Plaid Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth geisio sedd ar Bwyllgor Dethol Gadael yr UE – pwyllgor dylanwadol a elwir hefyd yn Bwyllgor Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.