Rhaid i'r BBC gynrychioli'r gynulleidfa yng Nghymru yn well

Mae’r AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi galw am aelod parhaol Cymreig i eistedd ar Fwrdd rheoliadau allanol y BBC, Ofcom, er mwyn sicrhau bod y darlledwr yn atebol dros ei gwasanaethau i gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Yn ymateb i ddatganiad gan Lywodraeth y DU ynghylch y BBC, fe amlygodd Mr Edwards casgliadau adroddiad gan Gyngor Cynulleidfa Cymru'r BBC, sydd yn galw i’r BBC fod yn fwy atebol i gynulleidfaoedd yng Nghymru, a galwodd ar y Llywodraeth i ymrwymo i sicrhau y bydd aelod Cymreig yn eistedd ar Fwrdd Ofcom cyhyd ag y mae’n gweithredu fel rheolydd allanol y BBC.

Dywedodd, AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards:

“Mae gan y BBC rôl ganolog ym mywyd cyhoeddus Cymru. Dyna’r prif gyfrwng i hysbysu’r cyhoedd ar faterion o bwys, megis rhai diwylliannol, gwleidyddol neu eraill.

“Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae rhaid i’r BBC fod yn atebol i’r rheiny y mae’n gwasanaethu, ac mae hynny’n cynnwys pobl Cymru.

“Yn naturiol mae bywyd cyhoeddus yng Nghymru yn wahanol iawn i wledydd eraill y DU ac mae rhaid i’r BBC cydnabod, parchu ac adlewyrchu’r gwahaniaethau i’w chynnyrch. Mae ein safle unigryw fel gwlad gwbl ddwyieithog o fewn y grŵp o genhedloedd yma yn dod â heriau ei hun, yn yr un modd a’n darlun gwleidyddol fwyfwy gwahanol.

“A hithau’n darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gan y BBC rôl hollbwysig i sicrhau bod y cyhoedd wedi eu llwyr hysbysu ac mae ei methiannau presennol i adlewyrchu’r gwahaniaethau gwleidyddol o fewn y Wladwriaeth Brydeinig yn ddigonol heb os wedi cyfrannu at gamhysbysrwydd helaeth ynglŷn â pha lywodraeth a pha Senedd sydd yn gyfrifol am feysydd gwahanol o bolisi cyhoeddus.

“Mae rhaid bod addasu i’r gwahaniaethau yma ar draws ffiniau cenedlaethol yn flaenoriaeth i’r darlledwr ac mae’n hanfodol ei bod yn atebol i’r rheolydd allanol ynghylch ei chynnydd.

“Os caiff Ofcom y dasg o weithredu rôl yr archwilydd allanol, mae angen i Lywodraeth y DU ymrwymo i sicrhau bod aelod parhaol ar y Bwrdd a fydd yn cynrychioli buddion Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.