Plaid Cymru yn ymateb Datganiad yr Hydref

Dywedodd Jonathan Edwards AS: "Beth sydd ei angen yw rhaglen sylweddol o fuddsoddiad mewn isadeiledd ar draws Prydain, er mwyn cydbwyso'r economi. Dyw e ddim digon da i ddweud wrth bobl Cymru y gwnawn nhw weld budd o brosiectau Lloegr-yn-unig fel HS2 neu Crossrail, rydym angen ymrwymiadau isadeiledd mawr ar gyfer Cymru."

NB_HM_Treasury.jpg 

Gan ymateb i Ddatganiad yr Hydref y Canghellor, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau bod y cynllun hirdymor honedig mewn gwirionedd yn sgrambl tymor byr. Bydd dirywiad cyflym yr economi yn cael effaith poenus ar swyddi a chyflogau’r bobl sy’n byw yma ac mae’r Canghellor nawr yn wynebu twll o £120 biliwn mewn arian cyhoeddus oherwydd bod ei lywodraeth yn mynnu rhoi’r gorau ar ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl.

“Mae ffigyrau newydd yr OBR yn dangos economi sydd yn gwywo ar ôl chwe blynedd o lywodraethu Torïaidd. Mae twf is yn golygu llai o swyddi, ac mae chwyddiant uwch yn golygu costau byw uwch – dyma yw gwedd bywyd dan lywodraeth Geidwadol.

“Beth sydd ei angen yw rhaglen sylweddol o fuddsoddiad mewn isadeiledd ar draws Prydain, er mwyn cydbwyso'r economi. Dyw e ddim digon da i ddweud wrth bobl Cymru y gwnawn nhw weld budd o brosiectau Lloegr-yn-unig fel HS2 neu Crossrail, rydym angen ymrwymiadau isadeiledd mawr ar gyfer Cymru.

“Unwaith eto, doedd braidd dim yn y datganiad hwn i helpu economi Cymru a chau’r gwagle cyflogau sydd rhyngom ni a Lloegr. Mae’n allweddol bod Cymru yn parhau â’u chysylltiadau economaidd rhyngwladol a bydd Plaid Cymru yn parhau i ymladd i ddiogelu ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl.”

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad lleol ac Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price:

“I fod yn llwyddiannus yn economaidd a chymdeithasol mae angen seilwaith modern ac effeithiol ar unrhyw wlad. Heb fuddsoddiad mewn seilwaith o’r fath mae gwlad yn gyson yn methu codi cynhyrchiant a chystadlu mewn marchnadoedd rhyngwladol. Mae methiant i godi cynhyrchiant hefyd yn arwain at gyflogau is a safonau byw llesg dros amser.

“Yng nghynlluniau Plaid Cymru i ddatblygu Comisiwn Seilwaith Newydd i Gymru rydym wedi adnabod yr angen i godi £750m yn flynyddoedd er mwyn buddsoddi yn ein seilwaith. Mae cyhoeddiad y Canghellor y bydd Cymru yn derbyn swm pitw o £80m y flwyddyn ond yn crafu’r wyneb ac mae’n anwybyddu graddfa’r her sydd yn wynebu Cymru.

“O flaen y datganiad roedd llawer o drafod am y rheiny sydd ‘prin yn ymdopi’. Gwirionedd anodd a chreulon y datganiad hwn yw bydd y teuluoedd sy’n gweithio’n galed yma yn Sir Gaerfyrddin, sydd eisoes yn brwydro pob mis i gael deupen llinyn ynghyd, yn parhau i ddioddef fwyaf oherwydd polisïau San Steffan.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.