Adam yn sicrhau archwiliad y Swyddfa Archwilio i grantiau busnes Llywodraeth Cymru

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal archwiliad o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau medd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price heddiw yn dilyn derbyn cadarnhad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Daw newyddion ymyriad y Swyddfa Archwilio yn dilyn cyhoeddiad ddoe fod Main Port Engineering yn Noc Penfro a oedd wedi derbyn grant o £650,000 gan Lywodraeth Cymru wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr.

Fis diwethaf gwnaeth Adam Price gais i’r Archwilydd Cyffredinol yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau dros yr haf ble fo busnesau wedi derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru wedi diweddu yn nwylo’r gweinyddwyr.

Dywedodd Adam Price, Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid:

“Mae risg yn rhan anochel o unrhyw broses ddyfeisgar, yn enwedig yn y cyd-destun masnachol, a byddai’n anghywir i feirniadu llywodraeth ar sail methiant masnachol yn unig. Serch hyn, mae cyfres o achosion yn ddiweddar wedi eu hamlygu yn y cyfryngau yn awgrymu themau sy’n ailadrodd ac y byddai’n ddefnyddiol i’w harchwilio ymhellach.

“Mae nifer o bryderon wedi eu lleisio ynghylch rol Gweinidogion wrth gynnig cymorth ariannol, weithiau gan anwybyddu gair eu hymgynghorwyr, yn ogystal a symud i ffwrdd o bolisi datblygiad busnes i un o agwedd creu-swyddi fwy traddodiadol.

“Gyda’i gilydd, mae’r achosion diweddar a ddaeth i’r amlwg yn y cyfryngau yn awgrymu methiannau o ran capasiti, polisi a phrosesau gwneud penderfyniadau wrth wobrwyo grantiau, ac yn codi cwestiynau am wydnwch y system bresennol.”

Mewn ymateb i gais gan Mr Price, cadarnhaodd yr Archwilydd Cyffredinol ei fod “yn cael ei arwain y gynnal archwiliad gwerth-am-arian ehangach o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnes, yn cynnwys cefnogaeth grant” ac ar hyn o bryd mae’n pennu “sgop llawn ac amserlen unrhyw archwilio ehangach.”

Croesawodd Mr Price ymateb yr Archwilydd gan ddweud ei fod yn gobeithio y byddai unrhyw archwiliad yn helpu i atal unrhyw gamgymeriadau costus yn y dyfodol.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

“Bydd y cyhoeddiad fod Main Port Engineering nawr yn nwylo’r gweinyddwyr heb os yn achosi cryn bryder i’r gweithlu a’i teuluoedd. Maent angen pob cefnogaeth posib yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

“Rwy’n parhau’n gryf o’r farn fod ar system a strategaeth Llywodraeth Cymru o ddyrannu cefnogaeth gyllidol i fusnesau angen dadansoddiad manwl a chwbl wrthrychol – dim ond Swyddfa Archwilio Cymru all ddarparu hyn.

“Rwy’n falch fod yr Archwilydd Cyffredinol yn cytuno gyda’r safbwynt hwnt, ac yn dilyn fy nghais, nawr yn bwriadu cynnal archwiliad gwerth-am-arian llawn.

“Mae digwyddiadau diweddar yn awgrymu ein bod yn dyst i fethiant y system yn hytrach na chyfres o gamgymeriadau ar hap.

“Hyderaf y bydd dadansoddiad manwl ac annibynnol yn helpu i sicrhau na fydd camgymeriadau costus o’r fath yn cael eu hailadrodd yn y dyfodol”.

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.