Datganiad: Arweinyddiaeth Plaid Cymru

Adam-Header.jpg

Cyhoeddodd Adam Price pwynhawn yma ei bod yn falch i dderbyn yr enwebiadau y derbyniwyd i sefyll fel arweinydd nesaf Plaid Cymru.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price:
"Gofynnwyd i mi dderbyn yr enwebiad i sefyll fel Arweinydd Plaid Cymru gan nifer o etholaethau, ac rwyf wedi derbyn llawer o negeseuon gan aelodau, Cynghorwyr Cymuned, Cynghorwyr Sir, ACau ac ASau o bob cwr o Gymru yn gofyn i mi ymgeisio ar gyfer yr Arweinyddiaeth.  Mae'r lefel o anogaeth a'r gefnogaeth a gefais er nad oeddwn wedi datgan unrhyw fwriad i sefyll wedi bod yn anrhydedd.
"Yn dilyn argymhelliad Grŵp y Cynulliad i wahodd aelodau i drafod model arweinyddiaeth ar gyfer y dyfodol, a'r ymateb cadarnhaol wedi hyn gan Leanne Wood, fe drafododd timau Leanne a minnau trwy gydol y dydd, gyda phob ewyllys da, i gyrraedd ffordd ymlaen a oedd yn cydnabod yr angen am newid ac yn osgoi'r angen i herio.
"Roedd fy nghynnig ar gyfer model arweinyddiaeth newydd yn ymgais dilys a chreadigol i gyflwyno deinamig newydd i'r tîm. Rwy'n credu ei bod yn parhau i fod yn ffordd ymarferol a blaengar a gallai wedi osgoi cystadleuaeth draddodiadol.  Fodd bynnag, cafodd y trafodaethau ei tanseilio gan datganiadau i'r cyfryngau.
"Felly mae'n rhaid i ni adael y cynnig am y tro a throi'n ôl at y drefn sefydledig.
"Ond ni allwn ddileu'r alwad anorchfygol am newid cywair.  Newid yn y modd yr ydym yn llunio ein gwleidyddiaeth; y ddelwedd o bwy ydym ni, yr hyn rydym yn sefyll dros, yr hyn rydym wedi ymladd dros yn hir ac yn galed a beth sydd yn y pen draw yn bwysig i ni. Y meysydd lle na fyddwn yn cyfaddawdu; y meysydd lle gallwn weithio gyda phartneriaid.
"Byddaf nawr yn derbyn yr enwebiadau a gefais i geisio arwain Plaid Cymru.
"Byddaf yn defnyddio'r ymgyrch hon i rannu a thrafod syniadau polisiau creadigol yn frwdfrydig ar gyfer Cymru ffyniannus, hyderus ac annibynnol gydag aelodau'r Blaid a fydd bellach yn cael y cyfle y maent wedi galw am i ddweud eu dweud ar adeiladu Plaid Cymru wedi ei hadnewyddu at y dyfodol."
DIWEDD

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.