Jonathan yn ymateb i’r bleidlais ar Erthygl 50

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i basio trydydd darlleniad Mesur Erthygl 50 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Wedi’r bleidlais, meddai Jonathan Edwards:

“Trwy gydol y broses hon, bu Plaid Cymru yn gweithio’n adeiladol er mwyn cael y fargen orau bosib i Gymru yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

“Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru fel yr wrthblaid swyddogol yn y Cynulliad Cenedlaethol a buom yn gweithio ochr yn ochr â phob plaid yn San Steffan, gan gynnig gwelliannau ar bob cam o Fesur Erthygl 50 er mwyn sicrhau y caiff Cymru ei thrin â pharch ac y caiff pobl Cymru yr hyn y gwnaethant bleidleisio drosto ym mis Mehefin.

“Rwyf wedi eistedd ar Bwyllgor Dethol Brexit gan holi’r Ysgrifennydd Gwladol ac yr wyf i a’m cydweithwyr wedi holi Ysgrifennydd Cymru a’r Prif Weinidog am sut y gellir adlewyrchu anghenion unigryw Cymru yn nhrafodaethau Llywodraeth y DG ar Brexit.

“Yn anffodus, ni fu Llywodraeth y DG yn barod i wrando ar unrhyw leisiau y tu allan i Whitehall. Maent wedi gwrthod pob un gwelliant a roddwyd gerbron gan yr holl wrthbleidiau ac fe wnaethant hyd yn oed bleidleisio yn erbyn ein gwelliant ar addewid pendant a wnaed gan ymgyrch y Bleidlais Adael y bydd Cymru yn parhau i dderbyn lefelau presennol o gyllid yr UE wedi i ni adael yr UE.

“Rwyf wedi eistedd yn siambr Tŷ’r Cyffredin yn gwrando ar ASau o Loegr yn ceisio defnyddio’r holl amser a neilltuwyd i drafod materion datganoledig, er mwyn sicrhau na chlywir lleisiau o Gymru. Rwyf wedi eistedd a gwrando ar ASau Torïaidd yn dadlau yn bendant y dylem aberthu allforion Cymru, amaethyddiaeth a gweithgynhyrchu Cymru, er mwyn amddiffyn gwasanaethau ariannol yn Llundain.

“Nid oedd y pleidleisiau ar y Mesur hwn yn ymwneud â derbyn canlyniad y refferendwm. Mater oeddent o dderbyn ffurf eithafol y Torïaid o Brexit.

“Mae’n hollol glir nad yw San Steffan yn cynrychioli Cymru. Does gan San Steffan ddim bwriad o weithredu fel Senedd i bedair cenedl. Yr unig fwriad sydd gan y lle hwn yw troi’n wladwriaeth unochrog, dan reolaeth San Steffan.

“Does dim dewis arall i Blaid Cymru ond gwrthwynebu’r Brexit creulon, diangen o eithafol hwn a geisir gan San Steffan ac fe fyddwn yn parhau i ymladd bob cam o’r ffordd dros fuddiannau Cymru wrth i’r Mesur symud trwy Dŷ’r Arglwyddi.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.