Jonathan yn ymateb i’r bleidlais olaf ar Fesur Erthygl 50

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i’r bleidlais yn Nhy’r Cyffredin i wrthod gwelliannau Ty’r Arglwyddi ar Fesur Erthygl 50.

Dywedodd Mr Edwards fod gan Lywodraeth Cymru ddewis i’w wneud rhwng cynrychioli diddordebau cenedlaethol Cymru, neu i “gario ymlaen i weithredu cyfarwyddiadau eu meistriaid yn San Steffan.”

Dywedodd Jonathan Edwards ar ôl y bleidlais:

“Ein swydd ni fel Aelodau Seneddol yw i gynrychioli diddordebau ein etholwyr a’n cydwladwyr ac mae’n gwbl glir ei fod o fudd cenedlaethol i Gymru barhau i fod yn aelod o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau – i amddiffyn y cysylltiadau economaidd hanfodol bwysig gyda gweddill y byd ac, yn y pen draw, i amddiffyn swyddi a chyflogau y bobl rydym ni’n cynrychioli.

“Mae San Steffan bellach wedi ei wneud yn gwbl glir eu bod nhw’n bwriadu rhwygo ein cysylltiadau economaidd gyda Ewrop yn ddarnau. Maen nhw hefyd wedi gwrthod yn gyfan gwbl i roi’r sicrwydd i’n ffrindiau a’n cymdogion o Ewrop sydd yn byw ac yn gweithio yma ac wedi cyfrannu’n sylweddol at ein economi, y cawn nhw aros yma.

“Dydy San Steffan ddim yn cynrychioli Cymru. Yr unig bobl mae San Steffan yn cynrychioli yw’r Britocrats yn Whitehall sydd yn bendant am anwybyddu diddordebau Cymru, yn cynnwys y diddordebau sydd wedi’u cyflwyno ym mhapur gwyn Cymru ar Brexit, y cafodd ei datblygu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Mae hi’n gwbl hanfodol nawr fod Llywodraeth Cymru yn llwyddo i sicrhau bod gofynion Cymru yn cael eu cynnwys yn y llythyr gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i’r Comisiwn Ewropeaidd i danio Erthygl 50.

“Mae gan Lywodraeth Lafur Cymru ddewis nawr – ydyn nhw’n mynd i amddiffyn diddordebau ein cenedl, neu ydyn nhw’n mynd i gario ymlaen i weithredu cyfarwyddiadau eu meistriaid yn San Steffan?”

ENDS


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.