Wythnos Addysg Oedolion yn taflu goleuni ar gyfleoedd newydd, medd AC lleol yn ffair ddysgu'r sir

adult-learning-header.jpg

Nododd yr Aelod Cynulliad Adam Price Wythnos Addysg Oedolion eleni mewn Ffair Addysgu yn Llyfrgell Rhydaman fel rhan o wythnos Gwyl Dysgu.

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy'n dathlu a hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion. Nawr mewn dros 55 o wledydd ledled y byd, ei fwriad yng Nghymru yw i dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o gyrsiau ar gael i ddysgwyr oedolion, ac i annog oedolion ledled y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Bob blwyddyn, mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru'n cymryd rhan mewn gweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o fudiadau preifat a chyhoeddus ar hyrwyddo sesiynau rhagflas am ddim, gweithgareddau allanol a chyrsiau byr.

Mae eleni'n nodi 26 mlynedd o Wythnos Addysg Oedolion gyda ffeiriau dysgu yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman.

Bu'r Aelod Cynulliad lleol, Adam Price yn ymweld a'r digwyddiad gan gyfarfod amryw fudiadau a thiwtoriaid sy'n helpu oedolion i ddychwelyd i'r gwaith neu i wella eu sgiliau. Ar ei ymweliad dysgodd am sawl llwyddiant o fewn y sir.

Dywedodd Mr Price nad yw hi fyth yn rhy hwyr i ddysgu, gan ychwanegu fod y strwythurau a'r gefnogaeth mewn lle yn Sir Gar i drigolion lleol gymryd mantais o gyfleoedd newydd.

Dywedodd Adam Price AC:

"Am sawl rheswm gall nifer o bobl wynebu anhawster wrth geisio goresgyn yr heriau o ddechrau gweithio neu wneud cynnydd mewn gyrfa newydd. I nifer o bobl, mae posib nad ydynt erioed wedi gweithio o'r blaen. I eraill, o bosib ei fod yn sgil anabledd neu gymryd seibiant o'r gwaith i ofalu am berthynas.

"Mae Wythnos Dysgu Oedolion wedi arddangos y cyfleoedd sydd ar gael ledled Sir Gar i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau, i roi hwb i'w hyder ac i'w cefnogi wrth iddynt ganfod eu traed yn y byd gwaith.

"Yn y digwyddiad eleni clywais nifer o straeon calonogol o lwyddiant yn y sir ble fod pobl leol wedi goresgyn rhwystrau sylweddol a, gyda'r gefnogaeth a'r strwythurau sydd ar gael, wedi trawsnewid eu bywydau er gwell.

"Fel rhywun a astudiodd ar gyfer Gradd Meistr dros 20 mlynedd ar ol gadael y brifysgol gwn nad yw hi fyth yn rhy hwyr i ddysgu. Byddwn yn annog unrhyw un sydd a diddordeb mewn cael mynediad i waith neu geisio cefnogaeth i ddychwelyd i'r gwaith i fynd amdani. Defnyddiwch y cyfleoedd gwych sydd ar gael o fewn y sir i'ch helpu ar y llwybr i lwyddiant."

DIWEDD

adult-learners-featured-image-week.jpg 

Llun ar atodiad: Yn Llyfrgell Rhydaman: Adam Price AC, Rebecca Rosenthal o Rivki Rose Training, a David Hagendyk – Cyfarwyddwr y Sefydliad Dysgu a Gwaith.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.