Dylai Llywodraeth Cymru atal “perthynas arbennig” Qatar tra bod ymchwiliadau’n parhau

Qatar-Airlines.jpg

Mae Adam Price wedi galw ar i Lywodraeth Cymru atal ei chysylltiadau gyda Qatar a chynnal adolygiad brys.

Dywedodd Adam Price y dylid cynnal adolygiad i ymchwilio i ymwneud Llywodraeth Cymru gyda Qatar tra bod yr anghydfod rhyngddynt a’u cymdogion yn parhau.

Dywedodd bod y sefyllfa wedi gwaethygu ers i’r Swyddfa Twyll Difrifol heddiw gyhuddo uwch-swyddogion Banc Barclays am y modd y cododd y banc biliynau o bunnoedd gan Qatar Holdings sydd yn eiddo i’r wladwriaeth ac yn is-gwmni i Qatar Investment Authority, y bu’r Prif Weinidog yn trafod yn uniongyrchol gyda hwy.

Galwodd Adam Price ar i Lywodraeth Cymru wneud y canlynol:

  • Bod yn glir ynghylch unrhyw gymhorthdal a gynigiwyd yn y cytundeb rhwng Maes Awyr Cymru Caerdydd a Qatari Airways
  • Atal trafodaethau gyda llywodraeth Qatar a mudiadau sy’n is-gwmnïau hyd nes y cynhelir adolygiad
  • Adolygu penderfyniad Cymru i anfon cenhadaeth fasnach i Qatar yn yr hydref.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price:

“Mae angen i Lywodraeth Cymru atal ei “pherthynas arbennig” honedig gyda Qatar tra bod ymchwiliadau’n parhau. Un peth yw cytundebau masnachol, ond os yw’r fater o arian cyhoeddus, yna mae materion ehangach i’w hystyried.

“Dyna pam bod angen i Lywodraeth Cymru fod yn glir ynghylch unrhyw gymhorthdal a gynigiwyd yn y cytundeb rhwng Maes Awyr Cymru Caerdydd a Qatari Airways. Mae angen iddynt hefyd atal trafodaethau gyda llywodraeth Qatar hyd nes y cynhelir adolygiad, a rhaid iddynt ail-ystyried eu penderfyniad i anfon cenhadaeth fasnach i Qatar yn nes ymlaen eleni.

“Er fy mod eisiau i Gymru fod yn wlad sy’n edrych tuag allan ac adeiladu cysylltiadau diplomataidd ac economaidd cryf ledled y byd, ni ddylem aberthu ein hegwyddorion i wneud hynny. Dylai Llywodraeth Cymru ail-ystyried eu cynlluniau am berthynas arbennig newydd gyda Qatar.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.