Plaid Cymru yn tynnu sylw at bryderon am gorff isadeiledd arfaethedig

building.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu canfyddiadau ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (NICW) tuag ar ddiwedd 2017, ond maent hefyd wedi tynnu sylw at rai pryderon penodol.

Cynnig polisi Plaid Cymru oedd y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru, oedd yn anelu tuag at wella seilwaith cyhoeddus yng Nghymru, gyda'r nod o greu swyddi a rhoi hwb i'r economi.

Fel rhan o’r cytundeb yn 2016 rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru i Symud Cymru Ymlaen, cytunodd y llywodraeth i edrych i mewn i ddatblygu’r polisi.

Croesawodd Ysgrifennydd Cyllid ac Economi Cabinet Cysgodol Plaid Cymru Adam Price yn yr adroddiad yn ystod dadl yn y Cynulliad, ond hefyd amlygodd rhai o bryderon ei blaid am fersiwn Llywodraeth Cymru o’r Comisiwn:

Dywedodd Adam Price:

"Byddai polisi gwreiddiol Plaid Cymru ar gyfer Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru yn arwain at hwb sylweddol i'r economi drwy fuddsoddiad sylweddol mewn prosiectau ar draws y genedl.

"Fodd bynnag, mae rôl a chylch gwaith y Comisiwn gafodd eu hamlinellu heddiw gan Lywodraeth Cymru,yn sylfaenol, yn methu mynd i'r afael â'r problemau yr oedd y Comisiwn Seilwaith i fod i’w datrys.

"Yn ystod yr ymgynghoriad ar gynigion y Llywodraeth, cafodd galwadau eu gwneud gan gyrff yn y diwydiant i’r comisiwn gael ei sefydlu ar sail statudol er mwyn sicrhau y bydd yn gallu cyflawni ei rôl fel corff gwirioneddol annibynnol.

"Cafodd galwadau hefyd eu gwneud gan arbenigwyr yn y diwydiant i gynnwys isadeiledd cymdeithasol o fewn cylch gwaith y Comisiwn er mwyn darparu agwedd gyfannol tuag at ddatblygu seilwaith yng Nghymru.

"Mae'r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi hefyd wedi gwrthod cynnwys yn llythyr cylch gwaith y Comisiwn ddyletswydd, fel rhan o broses ehangach o gydraddoli gwariant seilwaith yng Nghymru, ddyletswydd i sicrhau lefelau cyfartal o wariant seilwaith ledled Cymru.

"Fodd bynnag, bydd amharodrwydd Llywodraeth Cymru i wrando ar y diwydiant yn golygu na fydd y corff hwn yn gallu cyflawni ei botensial o gyflawni gwelliannau economaidd a chymdeithasol sy'n para, er lles pobl Cymru.

"Ar yr achlysur hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi methu yn sylfaenol a chyflwyno Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol sydd yn wirioneddol deilwng o'r enw.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.