Amser am newid go iawn - Adam Price at Cynhadledd y Blaid

Roedd cyn AS Adam Price ac Ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr nol ar lwyfan cynhadledd genedlaethol ei blaid yn Aberystwyth y penwythnos hwn, yn dal Llywodraeth Lafur Cymru am ei record mewn grym.

Wrth gloi'r gynhadledd yng Nghanolfan y Celfyddydau brynhawn Sadwrn, amlinellodd Adam Price gatalog o fethianau Llafur ym mhob prif faes cyfrifoldeb - addysg, iechyd a'r economi - gan gloi gyda galwad am newid llywodraeth yng Nghymru fis mai nesaf.

Cynhadledd

Wrth feirniadu agwedd "ddiog, anfoesol ac anfaddeuol" y sefydliad Llafur yng Nghymru, fe wnaeth Adam Price annog pobl i droi eu difaterwch yn ddicter a'i dicter yn obaith er mwyn sicrhau'r newid y mae Cymru ei angen.

Dywedodd Adam Price:

"Yn y pen draw, mae ansawdd ein gwleidyddiaeth yng Nghymru yn bwydo drwodd i ansawdd ein bywydau ein hunain - fel tadau a meibion, mamau a merched.

"Gadewch i ni feirniadu Llafur gyda ffon fesur sy'n golygu rhywbeth, y mesurau hanfodol hynny o les, pa mor dda y ydwn yn dysgu, yn byw, ac yn ennill.

"Pan fo Gweinidogion Addysg Cymru yn son am gau'r bwlch rhwng Lloegr a Chymru, cofiwch hwn - y bwlch a grewyd ganddynt hwy yw'r bwlch hwnnw. Nid myfyrwyr nac athrawon sy'n tan-gyflawni yng Nghymru, ond y Blaid Lafur sydd wedi methu cenhedlaeth gyfan o'n pobl ifanc.

"Fel man geni'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae iechyd hefyd yn faes ble fo disgwyl i ni ennill y blaen. Ond mae'r darlun yma, serch hyn, cynddrwg pob tamed. Y 'Safon Aur' wrth gymharu systemau iechyd ledled y byd yw 'marwolaethau y gellir eu hosgoi.'

"Pe bai Cymru wedi gwneud yr un cynnydd wrth dorri'r marwolaethau hyn a'r rhanbarth yn Lloegr gyda'r proffil iechyd tebycaf - y Gogledd Ddwyrain - byddai dros 800 o bobl yng Nghymru bob blwyddyn wedi osgoi marwolaethau di-angen, buan gyda'r holl dorcalon ynghlwm a hynny.

"Mae amseroedd aros y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn sarnu cenedl sydd wastad wedi rhoi'r gwan a'r bregus ar flaen y rhes aros.

"Wrth droi at yr economi, nid oes angen dweud llawer. Ym 1997 cafwyd addewid gan Lafur y byddai Cymru'n elwa o ddatganoli. Y gwrthwyneb a gafwyd. O gymharu a'r DG rydym mewn lle gwaeth nag oeddem bryd hynny - lawr o 73.8% o incwm cyfartalog y DG ym 1997 i 72.2% yn 2013.

"Mae hi'n bwysig i ni gofio fod pris dynol yn cuddio tu ol i'r ffigyrau hyn - cwymp mewn cyflogau, graddau is, bywydau byrach. Anodd yw peidio teimlo'n ddig. Ac ydw, rydw i eisiau troi difaterwch yng Nghymru yn ddicter. Yn gyntaf yn ddicter, yna'n obaith.

"Rydym oll yng Nghymru, yn ein calonau, yn gwybod fod angen newid ar ein gwlad. Ac i newid ein gwlad rhaid newid ein llywodraeth. Ac i newid ei llywodraeth rhaid i Gymru newid ei phleidlais.

"Ni fyddai dim yn rhoi mwy o ysgytwad i hunan-foddhad diog, di-egwyddor ac anfaddeuol ein sefydliad polisi a gwleidyddol na'r pedwar gair hyn: y Prif Weinidog Leanne Wood.


"Weithiau, gyfeillion, daw newid fel caseg eira. Dyma'r trobwynt. Mae'r arweinyddiaeth yn barod. Mae'r arweinyddiaeth yn eiddgar. Mae'r arweinyddiaeth yn abl. Mae'r genedl yn aros. Mae Cymru ar ei hymdaith. Amdani!."

DIWEDD

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.