Adam yn cael sicrwydd ynghylch ymgynghoriad cyfyngiadau ffyrdd A483

yellow_lines_header.jpg

Yr wythnos hon cafodd yr Aelod Cynulliad, Adam Price, sicrwydd gan Swyddog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ei fod yn annhebygol y byddai’r cyfyngiadau aros newydd arfaethedig ar hyd yr A483 yn Llandybie a Ffairfach yn mynd yn eu blaen os fyddai’r cymunedau yn eu gwrthwynebu yn gryf.

Cyfarfu’r AC Plaid Cymru â Swyddog o Adran Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ddydd Llun i drafod goryrru ar hyd yr A40 yn Rhosmaen ac achubodd ar y cyfle i gyflwyno pryderon ar ran trigolion Llandybie a Ffairfach sydd yn gwrthwynebu’r cyfyngiadau parcio arfaethedig.

Gofynnwyd i Gynghorwyr Cymunedol a Sir ymateb i ymgynghoriad anffurfiol a fyddai’n gwahardd parcio tu allan i eiddo lleol- cynnig mae cynrychiolwyr etholedig yn credu bydd ond yn arwain at gynnydd o oryrru drwy’r pentrefi.

Yn ystod ei gyfarfod fe nododd Mr Price nad oes sail resymegol wedi ei darparu i drigolion lleol ynghylch y newidiadau arfaethedig, ac mae’n ymddangos bod cymunedau lleol yn gwrthwynebu unrhyw newid yn gryf.

Amlinellodd Swyddog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru'r rhesymau y tu ôl i’r cynigion ond pwysleisiodd y byddai’r cynigion yn amodol ar ymgynghoriad cyhoeddus llawn a byddai’r farn leol yn pwyso’n drwm ar y penderfyniad terfynol.

Yn siarad ar ôl y cyfarfod yn ei swyddfa yn y Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd Adam Price AC:

“Rwyf wedi cyflwyno pryderon ar ran fy etholwyr- ac ymddangosa bod gan y mwyafrif barnau cryf iawn yn erbyn y cyfyngiadau parcio newydd.

“Amlinellodd y Swyddog Trafnidiaeth i mi fod y cynigion arfaethedig yma yn dilyn adolygiad o ddiogelwch ar hyd yr A483 a ymgymerwyd rhai blynyddoedd yn ôl. Mae’r adolygiad hwn yn cynnwys data ar y nifer o ddigwyddiadau yn yr ardal, y nifer o bryderon a godwyd, ac wrth gwrs, y cyllid sydd ar gael.

“Rwyf wedi derbyn sicrwydd heddiw y bydd barn leol yn ffactor bwysig wrth benderfynu p’un ai i fynd ymlaen â’r cynigion neu beidio. Mae’n debygol pe byddai’r gymuned a chynghorau sir yn gwrthwynebu’r newidiadau, na fydd Llywodraeth Cymru parhau gyda’i chynllun. Heb os fe fydd hyn yn gysur arwyddocaol i’r ddwy gymuned.

“Ynghyd â fy nghydweithiwr etholaeth, Jonathan Edwards AS, byddaf yn gweithio gyda chynghorwyr lleol a thrigolion i sicrhau bod eu llais yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru a bod modd diwygio a gollwng y cynlluniau yn gyfatebol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.