Plaid yn mynnu cyfran deg o fuddsoddiad trafnidiaeth £1biliwn

roadworks_header.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DG y bydd yn lansio "chwyldro ffyrdd" gwerth £1 biliwn drwy fynnu cyfran deg i Gymru.

Bydd y £1 biliwn o wariant yn Lloegr yn cael ei glustnodi o'r £6 biliwn a godir yn flynyddol o'r Dreth moduron, sy'n cael ei dalu gan holl drethdalwyr gwledydd y DG, nid dim ond Lloegr.

Byddai'r £1 biliwn o wariant ar brosiectau Lloegr-yn-unig yn golygu £50 miliwn i Gymru dan y Fformiwla Barnett.

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau fod yr arian yn cael ei wario ar wella rhwydwaith ffyrdd Cymru.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd Trafnidiaeth Plaid Cymru, Jonathan Edwards:

"Mae cyflwr rhai o ffyrdd Cymru'n warthus ac nid yw ein cenedl wedi ei chysylltu'n iawn o ganlyniad i dangyllido hirdymor.

"Bydd y £1 biliwn ar gyfer Lloegr yn cael ei gyllido o dreth ffyrdd, sy'n cael eI dalu gan drethdalwyr Cymreig yn ogystal a threthdalwyr yn Lloegr.

"Mae'n hanfodol fod Cymru'n derbyn cyfran deg o'r buddsoddiad hwn a ddylai fod oddeutu £50 miliwn y flwyddyn. Ni ellir gadael i Drysorlys y DG wadu Cymru ein cyfran deg drwy ddisgrifio buddsoddiad Lloegr-yn-unig fel buddsoddiad ar gyfer y DG gyfan.

"Rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru hefyd ymrwymo i wario'r arian hwn ar ailadeiladu rhwydwaith ffyrdd Cymru, gan gysylltu ein trefi a'n dinasoedd gan leihau traffig.

"Ni ddylai Cymru orfod dibynnu ar benderfyniadau Gweinidogion Lloegr, ar faterion cartref Lloegr er mwyn bwrw mlaen gyda'r gwaith a adeiladu ein gwlad. Dylem fod yn rhydd i wneud y penderfyniadau hyn ein hunain, i fuddsoddi yn ein gwlad ac i uwchraddio ein ffyrdd a'n rheilffyrdd."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.