100 Diwrnod ers Brexit - Y DG yn y Tywyllwch

100 diwrnod ers y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi lansio ymosodiad ffyrnig ar bleidiau San Steffan am eu hymateb ‘blêr, anghyfrifol a thwyllodrus’.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards AS, wedi beirniadu pleidiau San Steffan am barhau i roi ffraeo mewnol pleidiol uwchlaw buddiannau’r wlad, 100 diwrnod ers pleidlais Brexit, gan adael busnesau a buddsoddwyr yn y tywyllwch.

Yn y diweddaraf o restr hirfaith o ddatganiadau dryslyd, honnodd yr Ysgrifennydd Masnach Rhyngwladol, Liam Fox AS, mewn araith ym Manceinion yn gynharach yr wythnos hon y bydd masnach y DG gyda’r UE yn aros yn rhydd o dariffau hyd yn oed os bydd y DG yn gadael y farchnad sengl, ar waethaf datganiadau cyson Ewrop i’r gwrthwyneb.

Daw’r cam gwag diweddaraf wedi i Brif Weinidog Llafur Cymru gael ei gywilyddio am beidio gwybod y gwahaniaeth rhwng cael mynediad at y farchnad sengl a bod yn aelodau ohoni, wrth iddo orchymyn i’w blaid yng Nghymru bleidleisio gydag UKIP a’r Toriaid yn erbyn parhau i fod yn aelod.

Ymosododd Mr Edwards hefyd ar y Democratiaid Rhyddfrydol am bleidleiso yn erbyn aelodaeth o’r farchnad sengl yn y Cynulliad Cenedlaethol ddau ddiwrnod yn unig wedi i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol wneud parhad o aelodaeth yn ganolbwynt ei arwaith allweddol yn y gynhadledd.

Wrth wneud sylwadau, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards AS:

“100 diwrnod wedi refferendwm yr UE, mae pleidiau San Steffan oll yn dal yn hollol ddi-glem ynghylch sut i ymateb.

“Mae gennym dîm Brexit Llywodraeth y DG sy’n cael ei arwain gan tri chlown sy’n tybio y bydd lapio eu hunain yn Jac yr Undeb a gobeithio’r gorau yn arwain at chwyddo sydyn mewn twf economaidd.

“Cred yr Ysgrifennydd Masnach Rhyngwladol na fydd gadael y farchnad sengl yn niweidio cytundebau masnach rydd y DG ar waethaf cywiriadau cyson gan arbenigwyr a’r trafodwyr eu hunain.

“Mae gan Gymru Brif Weinidog Llafur sydd ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng bod yn aelod o’r farchnad sengl – elwa o fasnach rydd nid yn unig â gwledydd yr UE eu hunain ond gyda mwy na 50 o wledydd eraill ledled y byd – a dim ond cael mynediad ati, fel unrhyw wlad arall ar y blaned.

“Mae gannym blaid Lafur Party sydd mor ddryslyd fel eu bod nid yn unig wedi pleidleisio gydag UKIP yn erbyn y farchnad sengl yng Nghymru, ond wedi pleidleisio gyda’r Toriaid i alw am eglurder ar eu safbwynt eu hunain.

“A thra bod arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan yn honni mai ei blaid ef yw’r unig un sy’n brwydro dros barhau yn aelod o’r farchnad sengl, pleidleisiodd ei gydweithwraig yng Nghymru gyda Llafur, y Toriaid ac UKIP yn erbyn aelodaeth o’r farchnad sengl, ddiwrnod yn unig ar ôl ei araith.

“Nid yw’n edrych fel bod pleidiau San Steffan o ddifrif am y bygythiadau y mae Brexit yn olygu i’n heconomi. Mae gennym fusnesau rhyngwladol o bwys yn gweithredu yma oherwydd ein haelodaeth o’r farchnad sengl – busnesau sy’n elwa o’r ffaith y gallant fewnforio cyflenwadau o unrhyw le yn y farchnad sengl, heb dalu tariffau. Mae’r busnesau hyn yn bygwth gadael, gan wneud i ddegau o filoedd o bobl golli eu swyddi, ac ymddengys bod pleidiau San Steffan yn hollol ddi-glem am sut i ymateb.

“Mae pleidiau San Steffan yn flêr, anghyfrifol a thwyllodrus. Aeth can diwrnod heibio ers y bleidlais i adael yr UE a does gennym ddim rhithyn o syniad eto beth yw safbwynt Llywodraeth Doriaidd y DG na Llywodraeth Lafur Cymru’.

“Bu Plaid Cymru yn gryf, unedig a chyson – rhaid i ni sicrhau parhad o aeldoaeth o’r farchnad sengl i amddiffyn ein hallforwyr, hybu ein diwydiannau gweithgynhyrchu a chynnal ein cysylltiadau economaidd cryfion ledled y byd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.